BIJ12+zet+in+alle+provincies+drones+in+bij+taxaties+maisschade
Nieuws
© Joost de la Court

BIJ12 zet in alle provincies drones in bij taxaties maisschade

Uitvoeringsorganisatie van de provincies BIJ12 gaat vanaf volgend jaar in alle provincies de taxatie van faunaschade in mais met drones uitvoeren. Dat gebeurde tot nu toe alleen in Limburg.

Volgens BIJ12 is schade opnemen bij een afrijpend gewas lastig, omdat de mais hoog staat en de plekken waar de schade zich bevindt moeilijker zijn te overzien. Daarom begon de uitvoeringsorganisatie van de provincies samen met een taxatiebureau een proef met veertig boeren in Limburg waarbij een dronepiloot vanuit de lucht foto's maakte van de schadepercelen.

De taxateur kan gemakkelijker een nauwkeurige inschatting maken van de schade door met de gemaakte dronebeelden het veld in te gaan. Aan de hand van deze beelden kan de taxateur beter een looproute over het perceel bepalen, stelt BIJ12.

Ook maken de dronebeelden in één oogopslag duidelijk, voor zowel de taxateur als de grondgebruiker, waar de schade zich bevindt en wat de omvang is, meldt de uitvoeringsorganisatie van de provincies.

Gelderland

In augustus en september van dit jaar gaat BIJ12 de schade op deze manier ook in Gelderland taxeren. De organisatie keerde in 2022 namens provincie Gelderland voor 160.000 euro aan tegemoetkomingen in maisschade uit. Landelijk lag dat bedrag op ruim 1,2 miljoen euro. De schade door bijvoorbeeld zwijnen, dassen of vogels kan zich op twee momenten voordoen: na de inzaai in de eerste fase van de groei (april/mei) en in de fase dat het gewas afrijpt (augustus/september).

BIJ12 roept boeren in Gelderland en Limburg op hun aanvraag voor een tegemoetkoming in faunaschade aan mais ongeveer tien dagen voor de vermoedelijke oogst in te dienen.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.