Kansen+voor+delen+van+data+in+pluimveesector
Nieuws
© Huisman Media

Kansen voor delen van data in pluimveesector

Vereniging iStep bundelt en deelt data over prijzen van eieren en vleeskuikens. Secretaris en ondernemerscoach Fred de Jongh waarschuwt: 'Als het bedrijfsleven op grote schaal data verzamelt, kan dat een gevaarlijke ontwikkeling zijn voor boeren.'

Wat leveren de data over de prijzen van eieren op?

'Het belangrijkste is transparantie. Wij checken alle aangeleverde gegevens en met voldoende deelnemers krijgen we meer zicht op de markt die altijd een beetje troebel is. Als je 0,5 cent extra krijgt voor jouw eieren, kan dat een behoorlijke plus opleveren. Je kunt ook kiezen voor een langetermijnafzet of juist de korte termijn.'

Sinds een jaar is iStep ook beschikbaar voor de vleeskuikenprijzen. Loopt dat?

'Lastig. Mede als gevolg van corona en vogelgriep is het een taaie markt en dan zie je dat ondernemers minder geneigd zijn om data te delen. Toch kun je zo ook de verliezen juist beperken of zicht krijgen op een groeiende vraag. Ook in een slechte markt levert een prijsvoordeel een extra bijdrage aan het resultaat.


'Daarnaast geven data de mogelijkheid aan een agrarisch ondernemer om zicht te krijgen op de eigen bedrijfsvoering. Het is de bedoeling dat je eerst data deelt, voordat je zicht krijgt op de marktinformatie.'

Data zouden ervoor moeten zorgen dat je als ondernemer scherp blijft

Fred de Jongh, medegrondlegger van iStep

Ziet u meer kansen om data te delen?

'Zeker. In de akkerbouw gebeurt dat via de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA). Zij zijn continu bezig met het delen van markt- en prijsinformatie. In de intensieve veehouderij zou je ook de kosten van voer of energie kunnen delen. Of technische resultaten door de keten heen: broeduitkomsten, uitval, groei, voerconversie in de volgende ketenfase.'

Die gegevens worden toch al op grote schaal verzameld?

'Dat klopt, maar dan vooral op initiatief van het agrarisch bedrijfsleven. Ik vind dat een gevaarlijke ontwikkeling: grote spelers zoals slachterijen, voerproducenten en toeleverende bedrijven hebben inmiddels een schat aan data. De vraag is: wat levert dat voor voordelen op voor de veehouder? Bedrijven kunnen het ook voor zichzelf houden en jou ermee om de oren slaan. Of er echte transparantie is, daar twijfel ik aan.'

Zijn boeren zich voldoende bewust van het afstaan en gebruik van data?

'De verschillende tussen individuele ondernemers zijn groot. Een aanzienlijk aantal gebruikt marktcijfers om even wakker geschud te worden en leunt dan weer achterover. Ze zien data delen als de zoveelste administratieve last. Als je zo denkt, laat je in mijn ogen veel geld liggen. Data zouden ervoor moeten zorgen dat je als ondernemer scherp blijft.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.